Administratie

Administratief Beheer

Nieuwbouw voor oplevering

 1. Advies met betrekking tot de exploitatie van het complex in verhouding tot de concept Akte van Splitsing.
 2. Beoordelen en adviseren m.b.t. de kosten die betrekking hebben op de of aan de diverse appartementsrechten zijn toebedeeld.
 3. Advies met betrekking tot het afstemmen van de kosten en stemverhouding woon- en bedrijfsappartementen.
 4. Begeleiding van leden met betrekking tot de voorlichting en advisering inzake de Vereniging van Eigenaars.

Bestaande Bouw

 • Organiseren en notuleren van de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering van de VvE;
 • Verzorgen van de correspondentie van de VvE;
 • Toezicht houden op de naleving van de verschillende akten, reglementen en besluiten;
 • Bijhouden van de ledenadministratie en verwerken van mutaties in het ledenbestand;
 • Archivering van alle bescheiden;
 • Zorgdragen voor voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouw tegen schade als gevolg van brand en/of andere gevaren
 • Het in opdracht van de VvE uitbesteden van contractuele servicewerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden,
  tuinonderhoud, hydrofoor enz.
 • Het uiteenzetten/uitleggen van de Akte van Splitsing en het daaraan verbonden Reglement van Splitsing van Eigendom.
 • Het inzichtelijk maken van specifieke problemen voor de VvE die voortkomen uit de Akte van Splitsing en/of Reglement van Eigendom.

Naast het verlenen van de standaarddiensten kunnen wij, tegen betaling, ook additionele diensten verzorgen.
Voorbeelden hiervan zijn o.a.:
Organiseren en notuleren van een extra algemene ledenvergadering van de vereniging;
Verstrekken van tussentijdse financiƫle informatie in de vorm van een rapportage;
Het leveren van een voorzitter voor de algemene ledenvergadering.

Saneren administraties

 • Het op verzoek van de VvE nakijken van de voorliggende (financiĆ«le) administratie.
 • Alle noodzakelijke maatregelen treffen met betrekking tot het saneren van de administratie.
 • Opstellen van een plan van aanpak.
 • Verslag uitbrengen aan de VvE of gedelegeerden van de VvE.
 • Het uitvoeren van het plan van aanpak.
 • Het leveren van een rapportage aan de VvE.