Algemeen

Het feit dat u lid bent van een VvE duidt erop dat u niet de enige eigenaar bent van het pand. Elke VvE moet een ledenadministratie voeren, de jaarlijkse vergadering voorbereiden, bijeenroepen en notuleren.
Wanneer u bijvoorbeeld uw appartement(srecht) wilt verkopen zal de notaris bij de bestuurder informeren of de betreffende eigenaar betalingsachterstanden heeft. De makelaar zal vragen naar een balans, de notulen en de stand van de reserve voor groot onderhoud. Het is dan wel erg gemakkelijk als dergelijke gegevens direct voorhanden zijn.

Wanneer u ervoor kiest om de administratie uit te besteden aan Complex VvE Beheer heeft u één contactpersoon die al deze gegevens administreert en paraat heeft.

Complex VvE Beheer werkt met een online administratie, zodat u op elk gewenst moment inzage hebt in de voor u beschikbare onderdelen binnen de VvE.

Werkgebied
Complex VvE Beheer richt zich op de Verenigingen van Eigenaars in de provincies Drenthe en Groningen.