Beheer

Waarom een VvE Beheerder
Het beheren van een Vereniging voor Eigenaars is geen klusje voor tussendoor. Indien alle zaken zoals, meerjaren onderhoudsplan, inning van contributies, de financiƫle administratie enz. goed worden bijgehouden, dan kost dit als vrijwilliger behoorlijk veel tijd. Daarnaast kunnen er conflicten ontstaan bij onenigheid over te nemen besluiten of achterstanden in bijdragen en dat is voor een buitenstaander vaak gemakkelijker op te lossen dan als buren onderling.

De tien geboden voor een Vereniging en haar leden

 1. Is er een bestuur/bestuurder en voorzitter van de VvE?
 2. Wordt er tenminste 1 x per jaar vergaderd en zijn er notulen van de laatste 2 vergaderingen?
 3. Wordt er periodiek onderhoud gepleegd en is er een meerjaren onderhoudsplan voor het appartementencomplex?
 4. Wordt er gereserveerd voor toekomstig groot onderhoud?
 5. Sluit de opbouw van de reserves voor groot onderhoud aan bij het meerjaren onderhoudsplan en is er op basis van het meerjaren onderhoudsplan een sluitende begroting?
 6. Is er een collectieve opstalverzekering met een appartementenclausule?
 7. Is er een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering?
 8. Is er een exploitatierekening beschikbaar van het afgelopen boekjaar?
 9. Is er een balans beschikbaar van het einde van het afgelopen boekjaar?
 10. Is er een begroting voor het lopende of komende boekjaar?

Als u minder dan 8 vragen met ja kunt beantwoorden dan adviseren wij u contact op te nemen met Complex VvE Beheer.

Toetsen van (concept) Akte van Splitsing

 • Het op verzoek van de (kopers)vereniging of het notariaat toetsen van de Akte met betrekking tot de beheersmatigheid van het complex woningen en/of winkels.
 • Het rapporteren van eventuele wijzigingsvoorstellen aan de (kopers)vereniging of notariaat.
 • Kopers)Vereniging vertegenwoordigen bij eventuele besprekingen met het notariaat.
 • Verslagleggen aan de vergadering dan wel aan gedelegeerden van de eigenaren.