Juridische ondersteuning

Tot het begin van de vorige eeuw was het alleen mogelijk om onroerende zaken te kopen die op de grond stonden. Met de komst van meergezinswoningen / flatgebouwen gaf dit een probleem. Hoe koop je een appartement dat zich op de 2e etage bevindt en dus niet op de grond staat? Hiervoor is een splitsing van het gebouw noodzakelijk. Koopt u een appartement dan koopt u niet daadwerkelijk het appartement, maar een aandeel in de vereniging (het appartementsrecht). De vereniging is eigenaar van het complex en u, voor uw aandeel, bent mede-eigenaar.
Doordat er meerdere eigenaren zijn van hetzelfde onroerende goed zijn er eenduidige afspraken en regels nodig om duidelijkheid te scheppen. Deze regels zijn grotendeels opgenomen in de splitsingsakte.
Wat kan en mag de vereniging doen met een wanbetaler van de maandelijkse bijdrage? Waar ligt de grens tussen de gemeenschappelijke bezittingen van de vereniging en de individuele eigenaar? Wie is, voor welk aandeel verantwoordelijk voor de kosten van vervanging van bijvoorbeeld de dakbedekking?
Allemaal vragen die beantwoord kunnen worden met behulp van de splitsingsakte. Echter ook allemaal vragen waar heel veel discussie over kan ontstaan door bijvoorbeeld een andere interpretatie van woorden.

De VvE kan zelf goed in staat zijn om antwoorden te geven maar wat als het mis gaat. Een eigenaar die een bepaalde stemming, op basis van de notulen van de algemene ledenvergadering, nietig verklaard en naar de rechter stapt. Wanneer is een besluit rechtsgeldig of juist vernietigbaar?

U kunt voor uw VvE dergelijke zaken zelf regelen en misschien zelf ook wel procederen. Beseft u bij het nemen van dergelijke beslissingen wel dat het één van uw buren betreft en dat u er zelf ook nog moet wonen?
Complex VvE Beheer kan ook de regels van uw VvE handhaven en bemiddelen in gevallen waarbij het uit de hand loopt. Wanneer u kiest voor de juridische module behartigt Complex VvE Beheer de juridische belangen van uw VvE en draagt zij zorg voor een correcte afhandeling bij onderlinge geschillen.